Aanbod

Bij fabrikanten en installateurs blijken na verloop van tijd technische onderelen/installaties over te blijven. Dit kan verschillende oorzaken hebben:

  • Onderdelen zijn verkeerd besteld, bijv. doordat de specificaties van de installaties wijzigen,;
  • Bij uitbreiding blijkt een grotere capaciteit benodigd;
  • Er wordt minder materiaal verbruikt dan begroot;
  • Bij demontage blijven soms z.g.a.n. installatie onderdelen over;
  • Overtollige fabrieksvoorraden en uitlopende, overjarige modellen,
  • Etc.

Alle goederen, artikelen en installatieonderdelen op onze website hebben wij gerangschikt volgens het STABU systeem. De onderdelen die vallen onder de volgende categorieën zijn te plaatsen en terug te vinden op onze site:

50 Dakgoten en hemelwaterafvoeren
51 Binnenriolering
52 Waterinstallaties
53 Sanitair
54 Brandbestrijdingsinstallaties
55 Gasinstallaties
56 Perslucht- en vacuüminstallaties
60 Verwarmingsinstallaties
61 Ventilatie- en Luchtbehandelingsinstallaties
62 Koelinstallaties
68 Regelinstallaties
70 Elektrotechnische installaties
75 Communicatie- en beveiligingsinstallaties
78 Gebouwenbeheersystemen

 

Op deze pagina kunt u de goederen aanbieden die wij opslaan in onze database, dat kunt u doen door het opgave formulier aanbod in te vullen en naar ons te mailen. Als u meerdere artikelen tegelijk wilt opgeven neem dan contact met ons op en stuur  een mail naar info@mtechg.nl.